Стандард текста за семинарске радове

Стандард текста за семинарске радове


Стандард је следећи: фонт Times New Roman, величина 12, поравнати текст на десној страни (опција Justify), Проред, тј. размак између редова  1,5. Рад се пише искључиво на ћирилици по актуелном Правопису српског језика. 


Заглавље (насловна страна)

Православни богословски факултет Универзитета у Београду, семинарски рад на тему: наслов теме, студент. Након заглавља иду скраћенице библијских књига, а после тога садржај рада. 

Структура рада: 

садржај, увод, подела на поглавља, закључак, литература: наведите дела, где су издата и које године и стављајте у фусноту где сте шта из које књиге узели. Убацити фусноте из дела одакле сте шта узимали. Када се понавља фуснота  ондане понављате пун наслов дела него да стоји  Исто, стр. Библијске сраћенице се не наводе у фусноти већ у тексту у загради. Садржаје са интернета дозвољено је користити под условом да се у фусноту копира пун линк текста и датум преузимања. Од интернет ресурса избегавати Wikipediu, јер нема потписане ауторе, односно увек тражити сајтове са већом релевантношћу (сајтове библијских института и универзитета) који на крају имају потписане ауторе. 

Литература на крају: 
Наведите дела, где су издата и које године. За Свето Писмо убацити преводиоца, издавача , место издавања и време. 
Ви сте овде: Насловна Блог Стандард текста за семинарске радове