Контекстуална ерминевтика Новог Завета

Монотеизам и христологија у Новом Завету
Новозаветни текстови сведоче о динамизацији и радикалном преосмишљавању старозаветног монотеизма. Поред једнога Бога Старог Завета молитве се узносе Исусу Христу као Богу. Циљ овог предмета је да на новозаветним текстовима прати процесе христолошког преосмишљавања јудејског монотеизма.

Силабус | Прилози

Ви сте овде: Насловна Радионице Контекстуална ерминевтика Новог Завета