Свет Новог Завета

Свет Новог Завета
Свет Новог Завет је историјско-теолошка дисциплина која се бави историјским, социјалним, религијским, економским и политичким окружењем у коме настају текстови Новог Завета. Стечена знања омогућавају увиде у интеракцију између ранохришћанске теологије и историјско-културолошког амбијента у коме се она одвија.

Силабус | Прилози

Ви сте овде: Насловна Радионице Свет Новог Завета