Teoлoгиja старозаветних пророка

Теологија старозаветних пророка
У оквиру курса истражују се и обрађују теме из домена пророчког покрета у Старом Завету. Тежиште рада чини теолошко-егзегетско истраживање пророчких списа.

Силабус | Прилози

Ви сте овде: Насловна Радионице Teoлoгиja старозаветних пророка