Примењена егзегеза

Примењена егзегеза
Наставни курс је осмишљен тако да студенте оспособи да се баве темељнијом егзегезом библијских текстова, што подразумева адекватан херменеутички приступ Светим списима. Наглашавају се два херменеутичка нивоа: научни и теолошки, односно примењују се дијахрони и синхрони моменти у егзегези. Научни се заснива на историјско-филолошкој анализи текста (дијахрони приступ), док је теолошки више орјентисан на извођење егзистенцијалног смисла (синхрони приступ).

Силабус | Прилози

Ви сте овде: Насловна Радионице Примењена егзегеза