Новозаветна егзегеза

Новозаветна егзегеза
Егзегеза Новог Завета је теолошка дисциплина која се бави практичним тумачењем новозаветног текста. На основу конкретних примера историјско-критичке и патристичке егзегезе, као и покушајâ њихове интеракције, студент бива оспособљен за самосталније тумачење новозаветног текста, свакако са циљем његове модерне актуализације.

Силабус | Прилози

Ви сте овде: Насловна Радионице Новозаветна егзегеза