Новозаветна теологија

Новозаветна теологија
Теологија Новог Завета је теолошка дисциплина која се бави проучавањем најважнијих теолошких карактеристика новозаветних целина дефинисаних према аутору и литерарном жанру. На основу конкретних примера препознавања и праћења новозаветних теолошких токова, студенти се оспособљују за њихову самосталнију синтезу.

Силабус | Прилози

Ви сте овде: Насловна Радионице Новозаветна теологија